Bơm nước & xử lý nước thải

Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp bơm mạnh mẽ, bền bỉ trong khai thác, xử lý và quản lý nước mặt và nước ngầm, chúng tôi đáp ứng nhu cầu về các hệ thống bơm chất lượng cao để giải quyết thách thức về môi trường và kinh tế.
Các sản phẩm KETO bao gồm tuabin dọc, chìm và hút đầu ngang, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng nước sạch. Các hệ thống và máy bơm hiệu suất cao này cung cấp nước uống cho các thành phố và hộ gia đình từ các hồ chứa, sông và giếng. Chúng đáp ứng nhu cầu nước của các khu công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn.
Máy bơm xử lý nước thải của KETO được chế tạo để xử lý nước thải đô thị và nước thải công nghiệp, bao gồm:

  • K-HS ™ - Bơm sạn, chất rắn dạng dây và chất rắn lớn
  • K-MP ™ - Bơm sạn
  • K-G ™ -  Chất rắn lớn và xử lý nước mưa
  • K-VS ™ - Bơm sạn, chất rắn dạng dây, chất rắn lớn, làm sạch chung và xử lý chất rắn
  • K-CP ™ - xử lý chất lỏng trong suốt, xử lý hóa chất và đo lường, tràn bể lắng
  • K-VT ™ - xử lý chất lỏng trong suốt, xử lý hóa chất, tràn bể lắng
Chúng tôi cung cấp dòng máy bơm tuabin trục đứng để lấy nước thô, cấp hóa chất, cấp nước, tăng áp và nâng hạ. Cho dù được hút từ nguồn trên hoặc dưới bề mặt hoặc nước thải cuối cùng của các nhà máy xử lý nước thải, bơm tuabin trục đứng và bơm chìm của chúng tôi có thể đạt được các độ sâu khác nhau.
Bất kể yêu cầu của ứng dụng là gì, các giải pháp của chúng tôi đều được xây dựng phù hợp với nhu cầu của khách hàng và được thiết kế để tồn tại lâu dài, với ảnh hưởng tối thiểu đến môi trường.