Dầu khí

Dòng bơm chìm được chế tạo bằng vật liệu bền, chống ăn mòn, đem lại hiệu quả và hoạt động chắc chắn trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm caisson, bơm nước biển và chuyển hydrocacbon.
KETO là nhà cung cấp loại bơm trục đứng được thiết kế đặc biệt và được chứng nhận để sử dụng trong ngành dầu khí, xử lý dầu, xăng và các hydrocacbon khác.
Bơm tuabin trục đứng tuân thủ tiêu chuẩn API-610 mới nhất. Máy bơm tuabin trục đứng có nhiều cấu hình, bao gồm bơm có chiều cao cột áp hút thực tối thiểu thấp, bơm ANSI B73.1, bơm xử lý chất rắn và bơm chìm.