Thực phẩm & Đồ uống

Giữ nguyên kết cấu và vệ sinh an toàn thực phẩm là những ưu tiên hàng đầu khi sử dụng bơm để vận chuyển thực phẩm trong quá trình sản xuất.
Máy bơm KETO K-HS ™, K-MP ™, K-HSF ™ và K-CP ™ được nhiều nhà sản xuất trên toàn thế giới tin dùng để xử lý thực phẩm, nước và hóa chất trong nhiều quy trình, từ sản xuất đường đến nhà máy bia và nhà máy rượu.
Dòng K-HSF ™ với bánh công tác ShearMuncher ™ hoàn hảo để xử lý chất lỏng có độ nhớt cao và hỗn hợp lỏng-rắn, như siro, bột giấy, chất béo và dầu ăn.
KETO cung cấp các kiểu máy được thiết kế đặc biệt để xử lý các thành phần nhớt, hoặc nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng tôi đảm bảo rằng máy bơm được chọn phù hợp với chất lỏng được bơm.