Nạo vét

Chúng tôi cung cấp các giải pháp bơm mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất nạo vét. Chống mài mòn là mục tiêu nghiên cứu trọng tâm của KETO khi thiết kế bơm nạo vét. Thiết kế sáng tạo cho phép tuổi thọ hao mòn lâu hơn, tiêu thụ điện năng thấp đồng thời tăng năng suất.
Dòng sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt, có các bộ phận bằng crom cao để nạo vét các vật liệu lớn và có tính mài mòn, sử dụng trong việc vận chuyển trầm tích dưới nước (cát, sỏi hoặc đá).