Khử nước

Chúng tôi cung cấp thiết bị khử nước chịu được các điều kiện vận hành khắc nghiệt, cho dù là thoát nước lộ thiên, khử nước từ mỏ khoan, khử nước dưới đất hoặc các ứng dụng vận chuyển nước. Tất cả đều mang lại lợi thế về hiệu suất và tiết kiệm chi phí vận hành.
Các dòng sản phẩm hiệu suất cao, bền bỉ của KETO bao gồm:
- Thiết bị khoan chìm
- Bơm điều khiển bằng động cơ diesel và điện
- Bơm chìm
- Hệ thống khử nước di động tùy chỉnh
Nước có thể chứa nhiều chất rắn lơ lửng khác nhau, đòi hỏi công nghệ bơm và phương pháp xử lý khác nhau. Để đề ra giải pháp khử nước tốt nhất cần xem xét kế hoạch khai thác mỏ, các hệ thống hiện có và độ sâu hoạt động. Với tư cách là chuyên gia trong giải pháp khử nước, chúng tôi dành thời gian tìm hiểu các yêu cầu cụ thể của khách hàng và điều chỉnh các giải pháp phù hợp với ngành, nhu cầu và ngân sách của khách hàng, ưu tiên sự an toàn và hiệu quả tối ưu.