Bơm hóa chất

Kinh nghiệm, công nghệ và thiết kế của KETO đảm bảo độ tin cậy tối đa cho bất kỳ ứng dụng nào, làm giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì cho khách hàng. Dòng máy bơm xử lý hóa chất có nhiều tính năng và vật liệu chống ăn mòn, bao gồm:
- Máy bơm tuân thủ ANSI B73.1 - đầu hút
- Máy bơm ly tâm một cấp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau