Nâng cấp bơm KETO

Tối đa hóa tiềm năng của máy bơm bùn để gia tăng tiết kiệm năng lượng. Thiết kế của phụ tùng KETO được cấp bằng sáng chế giúp giảm chi phí vận hành. Các bộ phận bơm KETO có thể hoán đổi với các nhãn hiệu máy bơm khác mà không cần sửa đổi.