Vòng bi tự điều chỉnh

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 5mm - 150mm
  • Đường khoan ngoài: 19mm -127mm
  • Chiều rộng: 6mm - 54mm