Vòng bi trục

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 40mm - 1250mm
  • Đường khoan ngoài: 90mm - 1460mm
  • Chiều rộng: 9mm - 175mm