Vòng bi tròn rãnh sâu 2 dãy UBC

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 100mm - 609mm
  • Đường kính ngoài (D) :140mm - 787mm
  • Độ dày vòng bi (B1) : 104mm - 361mm
  • Độ dày vòng bi(C2): 104mm - 361mm
  • Chủng loại: Vòng bi / Bạc đạn tiếp xúc góc