Vòng bi tròn nhào

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm –110mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm – 240mm
  • Độ dày vòng bi (B): 9mm – 80mm