Vòng bi tròn đỡ chặn 2 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 25mm –500mm
  • Đường kính ngoài (D): 62mm – 720mm
  • Độ dày vòng bi ngoài (C): 29.5mm – 167mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 40mm – 167mm