Vòng bi tiếp xúc góc

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 5mm - 1400mm
  • Đường khoan ngoài: 14mm - 1820mm
  • Chiều rộng: 7mm - 185mm