Vòng bi tiếp xúc góc kết hợp

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 200mm
  • Đường kinh ngoài (D): 26mm - 420mm
  • Độ dày vòng bi (B): 8mm - 80mm