Vòng bi tiếp xúc góc 2 hàng

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 100mm
  • Đường kinh ngoài (D): 30mm - 180mm
  • Độ dày vòng bi (B): 14,3mm - 60,3mm