Vòng bi tiếp xúc góc 1 hàng

LIÊN HỆ
  • Kích thước lỗ khoan (d) : 10mm - 130mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm - 240mm
  • Chiều rộng vòng ngoài (B): 9mm - 50mm