Vòng bi tiếp xúc 4 điểm

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 17mm - 630mm
  • Đường khoan ngoài:47mm - 920mm
  • Chiều rộng: 14mm - 128mm