Vòng bi tang trống

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 20mm - 200mm
  • Đường khoan ngoài: 47mm - 360mm
  • Chiều rộng: 14mm - 65mm