Vòng bi rãnh sâu

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 2mm - 1700mm
  • Đường khoan ngoài: 5mm - 2060mm
  • Chiều rộng: 1.5mm - 200mm