Vòng bi rãnh sâu 1 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 320mm
  • Đường kinh ngoài (D): 19mm - 480mm
  • Độ dày vòng bi (B): 0,3mm - 5mm