Vòng bi rãnh đơn có vòng đệm

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 130mm
  • Đường kinh ngoài (D): 22mm - 200mm
  • Độ dày vòng bi (B): 6mm - 45mm