Vòng bi nón

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 15mm –320mm
  • Đường kính ngoài (D): 35mm – 580mm
  • Độ dày vòng bi ngoài (T): 11.75mm – 159mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 11mm – 150mm