Vòng bi mỏng

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 25.4mm - 889mm
  • Đường khoan ngoài: 34,925mm - 939,8mm
  • Chiều rộng: 4,763mm - 25,4mm