Vòng bi lăn hình côn một dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 14.989mm - 682.625mm
  • Đường kinh ngoài (D): 34.988mm - 1080mm
  • Tổng chiều rộng ổ trục (T): 10.998mm - 200mm
  • Tĩnh (C₀) : 13.2kN- 13200kN
  • Giới hạn r/min : 480 - 22000