Vòng bi lăn côn trục

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 177,8mm - 279,4mm
  • Đường khoan ngoài: 368,3mm - 603,25
  • Chiều rộng: 82,55mm - 136.525mm