Vòng bi lăn côn khớp nối

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 25mm - 360mm
  • Đường kinh ngoài (D): 62mm - 480mm
  • Tổng chiều rộng ổ trục (T): 36.5mm - 152mm
  • Tĩnh (C₀) : 80kN- 5100kN
  • Giới hạn r/min : 1100 - 11000