Vòng bi lăn côn đôi

LIÊN HỆ
Đường kính trong (d): 228.6mm - 360mm Đường kinh ngoài (D): 488.95mm - 480mm Tổng chiều rộng ổ trục (T): 254mm - 152mm Tổng chiều rộng ổ trục Tĩnh (C₀) : 80kN- 5100kN Giới hạn r/min : 1100 - 11000