Vòng bi lăn côn bốn dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 139.7mm - 1300mm
  • Đường kinh ngoài (D): 200.025mm - 1720mm
  • Độ dày vòng bi (B): 157.162mm - 840mm
  • Tổng chiều rộng ổ trục (T): 160.34mm - 840mm
  • Tổng chiều rộng ổ trục
  • Tĩnh (C₀) : 2080kN- 104,000kN