Vòng bi kim rế

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 5mm –50mm
  • Đường kính ngoài (D): 15mm – 72mm
  • Độ dày vòng bi (B): 12mm – 23mm