Vòng bi đũa chà

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 17mm –500mm
  • Đường kính ngoài (D): 40mm – 720mm
  • Độ dày vòng bi (B): 12mm – 100mm