Vòng bi đỡ chặn

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm – 200mm
  • Đường kính ngoài (D): 26mm – 420mm
  • Độ dày vòng bi (B): 8mm – 80mm