Vòng bi đỡ chặn 4 điểm UBC

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 30mm - 200mm
  • Đường kính ngoài (D) :62mm - 420mm
  • Độ dày vòng bi (B) : 16mm - 80mm
  • Chủng loại: Vòng bi / Bạc đạn tiếp xúc góc