Vòng bi đỡ chặn 2 dãy

Đường kính trong (d): 25mm –500mm Đường kính ngoài (D): 62mm – 720mm Độ dày vòng bi ngoài (C): 29.5mm – 167mm Độ dày vòng bi trong (B): 40mm – 167mm

LIÊN HỆ