Vòng bi đỡ chặn 2 dãy UBC

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 110mm
  • Đường kính ngoài (D) : 30mm - 180mm
  • Độ dày vòng bi (B) : 14.3mm - 60.3mm
  • Chủng loại: Vòng bi / Bạc đạn tiếp xúc góc