Vòng bi đỡ chặn 2 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm –100mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm – 180mm
  • Độ dày vòng bi (B): 14.3mm – 60.3mm