Vòng bi đạn tròn rãnh sâu UBC

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 1.06mm - 9.525mm
  • Đường kính ngoài (D) :3.175mm - 22.225mm
  • Độ dày vòng bi (B) : 1.191mm - 4.975mm
  • Chủng loại: Vòng bi / Bạc đạn tròn