Vòng bi đạn tròn nhỏ

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 1.06mm – 9.525mm
  • Đường kính ngoài (D): 3.175mm – 22.225mm
  • Độ dày vòng bi (B): 1.191mm – 4.975mm