Vòng bi côn lăn

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan: 15mm - 1129mm
  • Đường khoan ngoài: 35mm - 1360mm
  • Chiều rộng: 11mm - 243mm