Vòng bi côn 4 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 100mm –609.600mm
  • Đường kính ngoài (D): 140mm – 787.400mm
  • Độ dày vòng bi ngoài (C): 104mm – 361.950mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 104mm – 361.950mm