Vòng bi cầu hẹp

LIÊN HỆ
  • Kích thước lỗ khoan (d) : 10mm - 160mm
  • Đường kính ngoài (D): 28mm - 240mm
  • Chiều rộng vòng ngoài (B):