Vòng bi cà na nhào chà

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 20mm –950mm
  • Đường kính ngoài (D): 52mm – 1360mm
  • Độ dày vòng bi (B): 15mm – 300mm