Vòng bi cà na nhào

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 100mm – 609.600mm
  • Đường kính ngoài (D): 140mm – 787.400mm
  • Độ dày vòng bi trong (B2): 104mm – 361.950mm
  • Độ dày vòng bi trong (C2): 104mm – 361.950mm