Vòng bi cà na 2 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm –220mm
  • Đường kính ngoài (D): 24mm – 210mm
  • Độ dày vòng bi (T): 9mm – 69mm