Vòng bi bạc đạn nhào tròn UBC

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 110mm
  • Đường kính ngoài (D) : 20mm - 240mm
  • Độ dày vòng bi (B) : 9mm - 80mm
  • Chủng loại: Vòng bi / Bạc đạn nhào