Ống lót côn rút

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan(d₁): 17mm - 1000mm
  • Đường kính trong (d): 20mm - 1060mm
  • Chiều rộng (B₁): 24mm - 372mm