Ống lót côn đẩy

LIÊN HỆ
  • Đường kính lỗ khoan(d₁): 35mm - 1000mm
  • Đường kính trong (d): 40mm - 1060mm
  • Chiều rộng (B₁): 40mm - 540mm