Ổ tang trống trên ông lót côn đẩy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 30mm - 1000mm
  • Đường kính ngoài (D): 80mm - 1580mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 23mm - 850mm