Ổ tang trống cho các ứng dụng rung động

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 40mm - 240mm
  • Đường kính ngoài (D): 90mm - 500mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 33mm - 155mm