Ổ đũa lăn hình trụ đôi

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 260mm - 1319.5mm
  • Đường kinh ngoài (D): 440mm - 1720mm
  • Độ dày vòng bi (B): 180mm - 300mm
  • Tĩnh (C₀) : 3900kN- 34500kN
  • Giới hạn r/min : 240 - 1600