Ổ đũa lăn hình trụ công suất cao

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 100mm - 240mm
  • Đường kinh ngoài (D): 180mm - 500mm
  • Độ dày vòng bi (B): 46mm - 155mm
  • Tĩnh (C₀) : 475kN- 4000kN
  • Giới hạn r/min : 1500 - 4500